Με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι καταγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Ηρακλείου εγγραφές νέων επιχειρήσεων, στη διάρκεια του περασμένου Σεπτεμβρίου, σε σχέση με τις διαγραφές το ίδιο διάστημα, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην τοπική αλλά και την πανελλήνια αγορά.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου άνοιξαν 29 νέες εμπορικές επιχειρήσεις και έκλεισαν 52.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει ο τομέας της Μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν 11 εγγραφές και 30 διαγραφές, ενώ ουδεμία μεταβολή σημειώθηκε ως προς τις εγγραφές επιχειρήσεων εξαγωγικού χαρακτήρα, αντίθετα έγιναν 2 διαγραφές στον ίδιο τομέα.

Ενθαρρυντικά, ωστόσο, είναι τα στοιχεία που προκύπτουν με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Υπηρεσιών, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 41 εγγραφές και 26 διαγραφές και οριακά, του Τμήματος Τουρισμού όπου δημιουργήθηκαν 4 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 3.

Συνολικά, στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2012 άνοιξαν 85 επιχειρήσεις και έκλεισαν 113.