Καθημερινή αποκλιμάκωση της μέσης λιανικής τιμής της βενζίνης, παρατηρείται από τις 14 Μαρτίου 2011, καθώς τα πρατήρια, που αγοράζουν με νέες μειωμένες τιμές διυλιστηρίου, πωλούν φθηνότερα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και επισημαίνεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου.

Τα πρατήρια, που έχουν αγοράσει καύσιμα με νέες μειωμένες τιμές διυλιστηρίου – από τις 14 Μαρτίου και μετά – σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, πωλούν φθηνότερα κατά 3,8 λεπτά, έναντι μείωσης στη τιμή διυλιστηρίου κατά 2,9 λεπτά.

Η λιανική μέση τιμή (πανελλαδικά) έχει μειωθεί το ίδιο διάστημα ένα λεπτό, και περαιτέρω αποκλιμάκωση στη μέση τιμή και στο σύνολο των πρατηρίων αναμένεται όταν θα έχουν αγοράσει όλοι οι πρατηριούχοι με τις μειωμένες τιμές του διυλιστηρίου.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι συνολικά 92,33% της τιμής προκύπτει από την τιμή διυλιστηρίου (32,74%) και τους φόρους και δασμούς (59,59%). Το υπόλοιπο 7,67% (12,81 λεπτά) της λιανικής τιμής είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων.

energypress.gr