Η Διεύθυνση Δασών Χανίων με αφορμή τα πενήντα χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την ενημέρωση του κοινού γύρω από τις αρχές της βιοποικιλότητας, θα διανείμει στους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού αύριο 03-10-2012 κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη βόρεια είσοδο στο Ξυλόσκαλο αναμνηστικά μπλουζάκια και καπέλα.

Το παραπάνω υλικό καθώς και το φυλλάδιο που μοιράζεται καθημερινά και περιέχει πληροφορίες για το Δρυμό, έχουν παραχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IVC REVERSE 0500R2 “Regional exchanges and policy making for protecting and valorizing biodiversity in Europe”.