Την περιουσία του που "κινδύνευει" λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του σε οκτώ τράπεζες, που αγγίζουν το 1,5 εκ. ευρώ, κατάφερε να σώσει ένας πολύτεκνος φούρναρης στο Ρέθυμνο με διαταγή της Ειρηνοδίκου.

Πρόκειται για αρτοποιό πολύτεκνο, με τέσσερα ενήλικα παιδιά τα οποία τα δύο των βαρύνουν λόγω γενικότερης ανεργίας, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ο δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε οκτώ Τράπεζες με σύνολο οφειλών 1.518.248, 80 ευρώ, έχει περιουσιακά στοιχεία τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, τα οποία ζητά την μη ρευστοποίησή τους.

Σύμφωνα με τη διαταγή της Ειρηνοδίκου Περάματος που εξέδωσε για την υπόθεση του υπερχρεωμένου πολύτεκνου φούρναρη από το Ρέθυμνο,  απαγορεύει με προσωρινή διαταγή, οποιαδήποτε δυσμενή μεταβολή στην πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας των αιτούντων(επιβάρυνση ή απομείωση αυτής), την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και την λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και την επίδοση Διαταγής Πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, μέχρι την συζήτηση της κατατεθείσης αίτησης , σε εφαρμογή του Ν.3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΈΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ).που έχει προσδιοριστεί από το Ειρηνοδικείο Μυλοποτάμου στις 01-04-2013.

Όπως αναφέρει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με την διαταγή της Ειρηνοδίκου Περάματος δίνεται μια ανάσα στον δανειολήπτη, του δίνει το χρόνο να αντλήσει δύναμη ώστε να σταθεί δυναμικά στο Ειρηνοδικείο Περάματος Ρεθύμνου και να στηρίξει την αδυναμία στην οποία έχει περιέλθει για να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις έναντι των δανειστριών εταιρειών, όχι από δική του πρόθεση ,δόλο και υπαιτιότητα , αλλά λόγω της γενικότερης συγκυρίας και οικονομικής ύφεσης της Χώρας, που τον έπληξε και εκείνον προσωπικά, λόγω μειωμένης προσέγγισης των καταναλωτών στην επιχείρησή του(διατηρεί αρτοποιείο) σε κωμόπολη στο Ρέθυμνο.