Μετά από 3 χρόνια ταλαιπωρίας και απραξίας των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, το Περιφερειακό Ιατρείο στον οικισμό Στάβιες του Δήμου Γόρτυνας θα λειτουργεί πλέον σταθερά ως «εξεταστικό-διαγνωστικό κέντρο», μία φορά την εβδομάδα. Α

ξίζει να σημειωθεί ότι το Ιατρείο έχει «λυμένο» το κτιριακό του πρόβλημα, όπως και το θέμα του βασικού, του ιατρικού του εξοπλισμού, μιας και οι κάτοικοι συνέβαλλαν γι΄ αυτό. 

Την ικανοποίηση τους  για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου στις Στάβιες του Δήμου Γόρτυνας, κ. Χρόνης Καλαϊτζάκης και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.