Σήμερα το πρωί η Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Κουρουπάκη, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή με αίτημα την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» χωρίς οποιαδήποτε συρρίκνωση των δικαιούχων του.

Η Ευαγγελία Κουρουπάκη κατέθεσε ως αναφορά, επιστολή του Δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη στην οποία αναφέρεται πως η χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Κυβέρνηση για το έτος 2011 μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» δεν διευκρινίζεται εάν καλύπτει το μεταβατικό διάστημα ως την οριστική ένταξη του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή η χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος αποκλείει την ένταξη μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων και ΑΜΕΑ, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βασική πρόθεση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπως υπογραμμίζεται, θα πρέπει η Κυβέρνηση να διασφαλίσει με κάθε μέσο τη συνέχιση και την ενίσχυση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» προς όφελος όλων των πραγματικά δικαιούχων.