Στο 7,1% διαμορφώθηκε τελικά η ύφεση στην Ελλάδα το 2011 σε πραγματικές τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αναλυτικά η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε το μέγεθος και την ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2006‐2010, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου 2012.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το ΑΕΠ για το 2011 ανήλθε (σε ονομαστικές τιμές) στα 208,5 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ το 2010, μειωμένο δηλαδή κατά 6,1%. Σε πραγματικές τιμές όμως, πάντα για το 2011, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 206,4 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας έτσι μια μείωση της τάξης του 7,1%.


protothema.gr