Αναχωρεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 για τις Βρυξέλλες ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει στις 9 και10 Οκτωβρίου η επιτροπή <<Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων>> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμέτοχη των προέδρων των αντίστοιχων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέμα της συνεδρίασης είναι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα θα συζητηθεί η πρόταση κανονισμού 2012/0011( COD) και η πρόταση οδηγίας 2012/0010 (COD).

Ο κύριος Βιρβιδάκης θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση με την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη 11 Οκτώβριου 2012.