Στην αρμόδια εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή ύστερα από 10μηνο εξονυχιστικό διοικητικό, οικονομικό, διαχειριστικό και λειτουργικό έλεγχο στον ΟΚΑΝΑ για τα έτη 2008-2009, με αναφορά σε επιμέρους στοιχεία του 2010.

Από την εισαγγελέα ζητήθηκε η διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου για πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλων, καθώς και ο προσδιορισμός της οικονομικής ζημιάς από αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών.

Συγκεκριμένα, Ο κ. Ρακιτζής, στο πόρισμά του, ζητεί τη διενέργεια του πειθαρχικού ελέγχου για τις πράξεις η παραλείψεις στελεχών του Οργανισμού που σχετίζονται με:

– την διενέργεια προµηθειών υλικών και υπηρεσιών κατά την ελεγχθείσα περίοδο 2008-2009 από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, τα οποία είναι κατά το πόρισμα υπερτιμολογημένα.

– την καταβολή εξόδων ταξιδίων στο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ κατά παράβαση των εσωτερικών εγκυκλίων και να προσδιορισθεί το συνολικό κόστος αυτής της κατηγορίας δαπάνης.

– την καταβολή µη πραγµατοποιηθεισών υπερωριών.

– την μη εµπρόθεσµη απόδοση τόσο του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, όσο και των ασφαλιστικών εισφορών, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται ο Οργανισµός µε την καταβολή προστίµων.

– την πληρωμή ενταλµάτων, χωρίς να προηγείται ο σχετικός έλεγχος των παραστατικών κάποια εκ των οποίων έφεραν ίχνη παραποίησης, χωρίς έλεγχο αν πραγµατικά είχε παρασχεθεί η σχετική υπηρεσία και για τον τρόπο πληρωµής των ενταλµάτων, χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές ενηµερότητες.

– τη δαπάνη χρήσης κινητών υπηρεσιακών τηλεφώνων α’ εξαµήνου 2010 και ιδιαίτερα για την δαπάνη ποσού 2.851,51 ευρώ από υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο. ΚΑ. ΝΑ.
Έβδομον, την προσυπογραφή τιµολογίων από αναρµόδια πρόσωπα.

– την επικάλυψη του ωραρίου εκ µέρους των υπαλλήλων στις Μονάδες Υποκατάστασης Β’Αθήνας και Μονάδα Βραχείας ∆ιάρκειας Πειραιά και Α’ Μονάδας Ολοκληρωµένης Θεραπείας Πειραιά.

Στο πόρισμα του κ. Ρακιτζή, εκτός των παραπάνω, καταλογίζονται σε βάρος της προηγούμενης διοίκησης του Οργανισμού και παράνομες προσλήψεις προσωπικού οι οποίες έγιναν κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και κυρίως χωρίς να διασφαλιστεί η έγκριση του ΑΣΕΠ.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΛΑΟΣ, Ουρανίας Παπανδρέου, σχετικά με την κατάσταση του ΟΚΑΝΑ, όπως αποτυπώνεται και στο πόρισμα, ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χρήστος Αηδόνης σημείωσε πως τα περιγραφόμενα ανταποκρίνονται μεν στην πραγματικότητα, αλλά αφορούν την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία και άφησε στον ΟΚΑΝΑ, 35 εκατ. ευρώ χρέη.

«Αναμορφώσαμε το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων πρόληψης και εξοφλήσαμε όλα τα χρέη τους. Σχεδιάζουμε να υπάρξουν 17 νέες μονάδες του ΟΚΑΝΑ στα νοσοκομεία της χώρας και πιστεύουμε ότι το 2012 δεν θα υπάρχει λίστα αναμονής. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε προκηρύξεις στο νοσοκομείο Καλαμάτας, στο ΚΑΤ, στο \’Ελπίς\’, στη Δράμα, στον Αγιο Νικόλαο. Γίνονται πράξη. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που δεν πρέπει να απολογηθεί» ανέφερε ο υφυπουργός.

ιn.gr