Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για τις επιχειρήσεις, τους ασφαλισμένους αλλά και τους επιδοματούχους (όπως τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τους ανέργους) επιβάλλει το υπουργείο Εργασίας. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

Για ασφαλισμένους και συνταξιούχους

1. Προβλέπεται ο συνυπολογισμός όλων των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Ετσι, θα υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα (από κάθε πηγή) και τα όρια θα είναι 9.994,11 ευρώ ατομικό εισόδημα και 15.380,90 ευρώ το οικογενειακό.

2. Καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το 2011 οι άνεργοι, καθώς και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν το 2010, 50 τουλάχιστον ένσημα.

3. Διευρύνεται ο χρόνος προστασίας από 12 σε 18 μήνες από τον τοκετό, για τις μητέρες έτσι ώστε να μην απολύονται μετά την εξάμηνη άδεια που λαμβάνουν. Παράλληλα προβλέπεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας και για την περίοδο των 6 μηνών της ειδικής άδειας μητρότητας.

4. Προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με 25ετία, εναλλακτικά με τη γυναίκα, όταν είναι γονείς αναπήρων παιδιών. Αυστηροποιούνται όμως οι προϋποθέσεις και για τους δύο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία.

5. Βελτιώνονται οι διατάξεις για τη σύνταξη των διαζευγμένων, έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης για το διαζευγμένο να είναι ανάλογο και με τα χρόνια της συμβίωσης με τον πρώην σύζυγο.

6. Προβλέπεται η υποχρέωση των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη, 80% τουλάχιστον αυτής που προκύπτει από τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Δεν θα έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα αυτό όσοι αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται σε 1,5 το αργότερο μήνα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί σε ένα ταμείο και σε 2,5 το αργότερο μήνες, εφόσον υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Προϋπόθεση για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης είναι να μην υπάρχει από το Ταμείο ή το Δημόσιο η δυνατότητα έκδοσης οριστικής απόφασης σε 3 μήνες για ασφαλισμένο σε 1 ταμείο και σε 6 μήνες για ασφαλισμένο σε 2 ή περισσότερα ταμεία.

7. Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου για τα παιδιά (1-5 έτη για 1-3 παιδιά αντίστοιχα) γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα, αλλά με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική).

8. Διευκρινίζεται με ρητή διάταξη ότι η αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων που θεσμοθετήθηκαν με τον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010 αφορά μόνο όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και ειδικότερα για όσους από το νέο νόμο αυτό προβλέπεται η αλλαγή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (αύξηση ορίου ηλικίας ή αύξηση ετών ασφάλισης). Σε άλλα άρθρα προβλέπεται η δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (και δημοσιογράφων) αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, χωρίς να καταργείται το πλαφόν των 7 ετών που προβλέπεται από το νόμο 3863/2010.

9. Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας αλλά και οι περιορισμοί για την απασχόληση των συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας γίνονται ενιαίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

10. Αυξάνεται το ποσό που μπορεί να ρυθμίσει ένας ασφαλισμένος από τις 20 έως 30 κατώτερες συντάξεις, προκειμένου να πάρει σύνταξη από το ταμείο του.

11. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ασφαλίζονται από 1/7/2011 στο ΤΠΔΥ και θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος με παράλληλη διευθέτηση της χορηγούμενης από τις υπηρεσίες αποζημίωσης που χορηγείται αναλογικά για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο συγκεκριμένο καθεστώς.

12. Ο υποψήφιος συνταξιούχος του ΟΑΕΕ θα μπορεί, εφόσον έχει θεμελιώσει δικαίωμα, να υποβάλει αίτηση χωρίς να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η σύνταξη όμως καταβάλλεται από τις αρχές του επόμενου της διακοπής μήνα. Παράλληλα σε όσους απονέμεται προσωρινή αναπηρική σύνταξη παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εφόσον δεν προσφέρουν προσωπική εργασία.

13. Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ μπορούν να μεταταγούν από την 3η στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, εφόσον για κάθε έτος καταβάλουν 250 ευρώ. Οι οδηγοί των ταξί ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

14. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του 3863/2010 έτσι ώστε για όσους απολυόμενους – ασφαλισμένους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, να υπαχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού συμπληρώσουν 3 μήνες ανεργίας (αντί 1 χρόνου που απαιτείται σήμερα).

15. Δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αξιοποιήσει το επίδομα ανεργίας για να προσληφθεί σε επιχείρηση με μείωση του μισθολογικού κόστους. Ο ΟΑΕΔ θα καθορίσει κάθε πότε θα πρέπει να εμφανίζεται ο άνεργος για «εξακρίβωση».

16. Παρέχεται η δυνατότητα στα ταμεία να εκμισθώνουν ακίνητα για 12 χρόνια αντί 5 ετών που είναι σήμερα και στις περιπτώσεις παράτασης της μίσθωσης να διαπραγματεύονται το ενοίκιο με minimum το 6% της αντικειμενικής αξίας, από 10% που είναι σήμερα. Επίσης δύνανται τα ταμεία να αξιοποιούν μέχρι το 7% των διαθεσίμων τους (από 2% που είναι σήμερα) για την αγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας μέχρι ενός έτους και εφόσον το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος.