Στα 12,649 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα στα 1,998 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών.

Και τα δύο μεγέθη είναι σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 13,51 δισ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 2,858 δισ. ευρώ.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του εννιαμήνου του προηγούμενου έτους κατά 7,452 και 4,070 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 37,1% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Υστέρηση στα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 36,744 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου (38,061 δισ. ευρώ) κατά 1,317 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34.186 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 539 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (34,725 δισ. ευρώ) του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2013.

Η υστέρηση έναντι του στόχου αποδίδεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στο πρόωρο κλείσιμο των διαχειριστικών καταστάσεων των τελωνείων της χώρας τον Σεπτέμβριο, καθώς και στην παράταση για την πληρωμή υποχρεώσεων στις ΔΟΥ έως τις 3 Οκτωβρίου, που θα έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση εσόδων του Σεπτεμβρίου τον μήνα Οκτώβριο.

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2,558 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 3,336 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους εννιαμήνου κατά 778 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία.

Μεταφορά εσόδων από την ΕΚΤ

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους εννιαμήνου καλύφθηκε από την είσπραξη 201 εκατ. ευρώ περίπου από τη Γαλλία και τη Φινλανδία ως μεταφορά αποδόσεων από την διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών τους, από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και από τις εισπράξεις φόρων στην περιουσία.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 49,393 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,178 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (51,571 δισ. ευρώ) του προσχεδίου προϋπολογισμού 2013.

«Ψαλίδι» σε δημόσιες επενδύσεις

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 102 εκατ. ευρώ, αλλά και στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο κατά 2,076 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (11 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (4 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (85 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Σε τόκους 10,65 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 10,650 δισ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (10,652 δισ. ευρώ) κατά 2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ και ταυτίζονται με το στόχο που είχε τεθεί για το εννεάμηνο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Σεπτέμβριο παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 7,565 εκατ. ευρώ ή 13,3%.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9% (ή 3,397 δισ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

 

in.gr