Να τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στη διαδικασία χορήγησης συντάξεων, διεμήνυσε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας έδωσε εντολή για την έκδοση οδηγίας που να αφορά την τήρηση της σειράς προτεραιότητας.

Η οδηγία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, έχει ως εξης:

«Ο νόμος και η ηθική επιβάλλουν τη διεκπεραίωση των φακέλων των υποψηφίων προς συνταξιοδότηση πολιτών, εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας. Η θέση του Αναπληρωτή Υπουργού επί του θέματος αυτού είναι απόλυτη. Υπενθυμίζεται ότι η αδικαιολόγητη προώθηση νεότερων υποθέσεων εις βάρος παλαιοτέρων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο θα ελέγχεται ο υπάλληλος, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1 περίπτ. ιδ’ του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υπεύθυνοι για την τήρηση των ανωτέρων θα είναι και οι διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. Εξαίρεση θα υπάρχει μόνο για περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (ανικανότητα 67% για τον/την υποψήφιο/α προς συνταξιοδότηση, για τον/την σύζυγο ή για παιδί). Οι περιπτώσεις αυτές θα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

Ψευδής ή καταχρηστική χρήση πιστοποιητικών θα επισύρει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως (ανά μήνα) τον αναπληρωτή υπουργό για τις περιπτώσεις αυτές. Η συμβολή όλων στην εμπέδωση της αξιοπιστίας μεταξύ πολιτών και κράτους αναμένεται να είναι απόλυτη. Καλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης να μεριμνήσουν ώστε οι υπάλληλοι να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου».

Με την πιστή εφαρμογή της οδηγίας, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, αντιμετωπίζεται μια χρόνια παθογένεια στη σχέση πολιτών και κράτους.

 

protothema.gr