Σε μείωση της πιθανότητας εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη προχώρησε η Citigroup.

Συγκεκριμένα το ποσοστό ενός ενδεχόμενου «Grexit», όσον αφορά τους επόμενους 12-18 μήνες, έπεσε στο 60% από 90% που βρισκόταν σε προηγούμενη εκτίμηση του πιστωτικού ιδρύματος.