«Δώρο» στους επενδυτές που θα προχωρήσουν στην αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, δίνουν οι πολυσέλιδες τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή, δίνοντας άλλη διάσταση στο θέμα των τουριστικών επενδύσεων.

Το πρώτο και πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτών των τροπολογιών είναι ότι για πρώτη φορά εισάγεται μια νέα γενική κατηγορία χρήσεων γης: το Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό.

Το περίεργο εδώ είναι ότι με τον νόμο 4002 είχαν προβλεφθεί επενδύσεις σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ενώ υπάρχει ήδη καταγεγραμμένος και ο θεσμός της τουριστικής-παραθεριστικής κατοικίας. Οι παραπάνω επενδύσεις και οι όροι τους περιγράφονταν σαφώς στο νόμο.

Στην παρούσα όμως τροπολογία η παραθεριστική κατοικία μεγάλωσε και έγινε ολόκληρο «παραθεριστικό χωριό», το οποίο ως επένδυση δεν περιγράφεται πουθενά στο νόμο, ούτε και ορίζονται οι απαιτήσεις που το διέπουν.

Το δεύτερο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι με τις τροπολογίες αυτές ουσιαστικά, αίρονται βασικά εμπόδια που μέχρι σήμερα υπήρχαν κυρίως σε επίπεδο χωροθέτησης.

Επίσης, σαφώς ενισχύονται προσπάθειες, όπως αυτή της νεοσύστατης εταιρείας Παραλιακό Μέτωπο ΑΕ , να χωροθετήσει άμεσα τέσσερις νέες μαρίνες μέχρι το Σούνιο καθώς και ένα υδατοδρόμιο.

Με τις παρούσες τροπολογίες εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, δεν θα εφαρμόζονται διατάξεις οι οποίες αφορούν εισφορά σε γη και χρήμα, θα υπερισχύουν τα ΕΣΧΑΔΑ (τα fast track Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, επισπεύδονται οι απαλλοτριώσεις σε ακίνητα που βρίσκονται δίπλα στις προς αξιοποίηση δημόσιες εκτάσεις, παραχωρείται παραλία, αιγιαλός, ακόμη και οι προσχώσεις για 99 χρόνια.

Με μια απλή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Τουρισμού, αντί για το Προεδρικό Διάταγμα που ισχύει σήμερα, θα μπορεί πλέον να προχωρήσει η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων για χρήση παραθεριστικού - τουριστικού χωριού. Ο μέσος συντελεστής δόμησης θα φτάνει το 0,4%. Επίσης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Το τρίτο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι επενδυτές με τις νέες διατάξεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν όποια στιγμή αυτοί κρίνουν, λαμβάνοντας και αποζημίωση από το δημόσιο!

Στην ουσία οι παραπάνω εξελίξεις, πέραν των προφανών στόχων που έχουν όσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, έχουν σκοπό να δώσουν ώθηση στο νέο Αναπτυξιακό νόμο και να δώσουν σημαντική «προίκα» στο ΤΑΙΠΕΔ.

Αυτό που δεν είναι ορατό, είναι ποιο θα είναι το όφελος για τον ελληνικό τουρισμό από τέτοιες επενδύσεις, οι οποίες θα μπαζώσουν παραλίες, θα χτίσουν ξενοδοχεία στην άμμο, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα πολλών, προορισμών.

Hotel and Restaurant