Περί τις 300.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (KOT), το οποίο εξασφαλίζει χρεώσεις μειωμένες έως και κατά 25% περίπου σε σχέση με τα κανονικά τιμολόγια της ΔΕΗ. Ο αριθμός, χωρίς να είναι μικρός, είναι κατά πολύ μικρότερος των αρχικών εκτιμήσεων της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού για περίπου 1,2 εκατ. δικαιούχους – εξ ου και οι διαδοχικές παρατάσεις της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης αλλά και η προηγηθείσα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Και το protothema gr. πληροφορείται αρμοδίως ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προτίθεται να προχωρήσει σε νέα διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό περισσότεροι δικαιούχοι.

Κατά την ίδια πληροφόρηση, πρόκειται να διευρυνθούν τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν σήμερα, ειδικά σε ό, τι αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ). Σύμφωνα με τη διαδικασία, το υπουργείο προτίθεται μάλιστα να ζητήσει γνωμοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με στόχο να διαπιστωθεί μέχρι ποιο σημείο είναι εφικτό να ανεβεί ο πήχυς.

Με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις, για να ενταχθεί ένας καταναλωτής για ένα έτος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα πρέπει να :
• Έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας του στο όνομά του ή στο όνομα της/του συζύγου του/της. Αν δεν έχει θα πρέπει να προχωρήσει πριν την υποβολή της αίτησης στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά του λογαριασμού στο όνομά του ή στο όνομα της/του συζύγου του/της .
• Πληροί τις προϋποθέσεις μίας από τις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες καταναλωτών με βάση την εκκαθαρισμένη κατά το προηγούμενο έτος φορολογική του δήλωση.
Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης τους είναι οι 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67% με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία 67% χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Σημειώνεται ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα πρέπει να παρέχεται προς τους δικαιούχους και από τους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

protothema.gr