Με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι όλες οι οικογένειες, και στην πόλη μας πια, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν οργανωμένα φροντιστηριακά προγράμματα όπως άλλοτε για τα παιδιά τους, το Φροντιστήριο «Διαλεκτική» ξεκινά το πρόγραμμα της  Πρόσθετης Μαθητικής Στήριξης για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το  Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1η Νοεμβρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013 και θα μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη κενών και στην επίλυση αποριών σε  όλα τα σχολικά μαθήματα γυμνασίου και λυκείου με τρόπο αξιόπιστο και προσιτό.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος θα δίνονται από το Φροντιστήριο Διαλεκτική και θα ανακοινωθούν και στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα κατά τις επόμενες ημέρες.


Φροντιστήριο Διαλεκτική, Α. Παπανδρέου 102. Χανιά
Υπεύθυνη σπουδών: Στέλλα Αλιγιζάκη

www.dialektiki.edu.gr