Αύξηση 13,9% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία και 9,1% στις νέες παραγγελίες στη βιομηχανία παρουσίασε η χώρα μας τον Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 13,9%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 6,6%, έναντι μείωσης 21,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξάλλου, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 9,1%, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2%, έναντι μείωσης 25,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.