Απάντηση στα διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως τα χρήματα που προορίζονταν για τη μισθοδοσία του υπαλληλικού προσωπικού δόθηκαν δήθεν για τις αποζημιώσεις του Δημάρχου, των αντιδημάρχων και των υπαλλήλων με δίμηνη σύμβαση, εξέδωσε ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναράκης, προκειμένου, όπως υπογράμμισε να αποκατασταθεί η αλήθεια, να πάψει η παραπληροφόρηση των πολιτών και να σταματήσουν επιτέλους διάφοροι καλοθελητές, όπως τους χαρακτήρισε, να δημιουργούν εντυπώσεις εκ του μηδενός.

"Σε ό,τι αφορά τα εν λόγο δημοσιεύματα και επειδή μας ενδιαφέρει η σωστή ενημέρωση τον πολιτών, ώστε να μπορούν να έχει άποψη και λόγο, θα ήθελα προς αποκατάσταση της πραγματικότητας να επισημάνω τα εξής :

Ο Δ/ντης της Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται βάσει νόμου να στέλνει κάθε μήνα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) κατάσταση με την μισθοδοσία όλων, δηλαδή του προσωπικού, (μονίμων, συμβασιούχων αορίστου & ορισμένου χρόνου, ειδικών συνεργατών κλπ) και των αιρετών (Δημάρχου, αντιδημάρχων, Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων και αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων.

Οι πληρωμές γίνονται απευθείας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) με βάση τις καταστάσεις, που έχει στείλει η Οικονομική Υπηρεσία.
Κατάσταση με την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του Δήμου μας για να γίνει η πληρωμή στις 13/10/2012 στάλθηκε στην ΕΑΠ από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στις 14/09/2012 και αφορά προπληρωμή του μήνα Οκτωβρίου 2012.

Κατάσταση με την μισθοδοσία α) των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, (που είναι στην ουσία μόνιμοι υπάλληλοι), β) των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, γ) των ειδικών συνεργατών, δ) των αιρετών (σύνολο 56 άτομα) στάλθηκε στην ΕΑΠ από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στις 04/10/2012, δηλαδή 20 ημέρες μετά την αποστολή των στοιχείων για την πληρωμή των μονίμων και αφορά την εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι:
-)Την εντολή στην ΕΑΠ για να πληρώσει την κατάσταση των συμβασιούχων και των αιρετών την έδωσε η ίδια η Οικονομική Υπηρεσία, ως όφειλε άλλωστε, γιατί η κατάσταση αυτή αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές και παρά το γεγονός ότι είχε σταλεί στις 4/10 (δηλαδή μετά την κατάσταση των μονίμων), προηγήθηκε η πληρωμή της κι έγινε τελικά στις 10/10/2012.

-)Η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού βάσει νόμου αποτελεί προπληρωμή και καταβάλλεται στις 13 του τρέχοντος μήνα για τον κάθε μήνα. Για την εξόφληση των καταστάσεων μισθοδοσίας είχε συνυπολογισθεί και η καταβολή ποσού από το (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων), που όπως όλοι γνωρίζαμε θα γινόταν την Παρασκευή 12/10/2012 το πρωί. Όμως το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αντί να καταθέσει τα χρήματα την Παρασκευή το πρωί, τα κατέθεσε στον λογαριασμό μας το μεσημέρι της Παρασκευής 12/10/2012 στις 13.15’, με αποτέλεσμα η ΕΑΠ να μην «βρει» αρκετό υπόλοιπο στον λογαριασμό του Δήμου, για να κάνει την πληρωμή των μονίμων στις 13/10/2012.

Έτσι, αν και υπήρχαν τα χρήματα, δημιουργήθηκε πρόβλημα διαδικαστικό, που οδήγησε στην καθυστέρηση προπληρωμής της μισθοδοσίας των μονίμων, η οποία έγινε δεύτερη σε σχέση με των συμβασιούχων (ορισμένου & αορίστου χρόνου-μόνιμοι υπάλληλοι, ειδικών συνεργατών, υδρονομέων και των αιρετών, η οποία πληρώθηκε δεδουλευμένη,
Η δε πληρωμή των μονίμων πραγματοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 18/10/2012.
Δημιουργήθηκε λοιπόν μία καθυστέρηση 4 ημερών.

Σας παραθέτω τέλος βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ότι ο Δήμαρχος Γόρτυνας μέχρι και 26-09-2012 παρέμενε απλήρωτος για 14 μήνες.

Από τα παραπάνω, κατά την άποψή μου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποιοι αποσκοπούσαν στο να θίξουν και εκθέσουν την δημοτική αρχή αντί να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και όλοι μαζί ενωμένοι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Δήμο μας λειτουργικό, αφού οι ανάγκες του Δήμου δεν περιορίζονται στην κάλυψη της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού του αλλά αφορά γενικότερα την διατήρησή του ως λειτουργικού μηχανισμού με την κάλυψη των καθημερινών του αναγκών.

Άλλωστε, η κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου μας καθιστά βέβαιο ότι και τους επόμενους μήνες η καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας θα είναι αμφίβολη. Και επειδή, η παρούσα δημόσια τοποθέτησή μας αποκαθιστά την τάξη κατά ένα μέρος μόνο, δηλώνουμε ότι στο εξής τον λόγο έχει η δικαιοσύνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η δημοτική αρχή από τέτοιου είδους ψευδή, δυσφημιστικά και συκοφαντικά δημοσιεύματα."