Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αναγορεύει τον Christian de Montlibert, Oμότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στραβούργου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.30, στο αμφιθέατρο Δ3-7Α, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο Ρέθυμνο.

Ο Christian De Montlibert είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο March Bloch στο Στρασβούργο, μέλος του CRESS (Κέντρο Ερευνών και Μελετών στις Κοινωνικές Επιστήμες), Διευθυντής του περιοδικού Regards Sociologiques και Πρόεδρος της Association des Amis d’ Abdelmalek Sayad (Ένωση Φίλων του Abdelmalek Sayad).