Στον Δήμο Χανίων θα πρέπει να απευθύνονται όλοι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων από το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) Χανίων.
Αναλυτικότερα σε σχετική ανακοίνωση της ΤΕΔΚ Χανίων αναφέρονται τα εξής :

«Η Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ν.Χανίων, γνωστοποιεί στους δικαιούχους Προνοιακών Επιδομάτων, ότι με τροπολογία που περιέχεται στο άρθρο 26 σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ψηφίστηκε στις 10-03-2011, ρυθμίζεται το θέμα καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2011 από τους Δήμους στους οποίους κατανέμονται τα ανάλογα χρηματικά ποσά, με την αριθ.:9713/28-2-2011 απόφαση του Υπ.Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακ/σης.

Ειδικά για τη Περιφέρεια του Νομού Χανίων, με την ανωτέρω απόφαση έχει μεταβιβασθεί αποκλειστικά στο Δήμο Χανίων το ποσό των 2.164.394,53 Ευρώ, για την καταβολή των επιδομάτων σε όλους τους δικαιούχους του Νομού Χανίων.

Η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Χανίων ζητά από τον Δήμο Χανίων, να επισπεύσει τις απαραίτητες ενέργειες, ως αρμόδιος πλέον Φορέας, για την καταβολή των Προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.»