Στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου σε Διαφανή Ηλεκτρονικά (Transparent Electronics) (www.tcm2012.org) που ξεκίνησε τις εργασίες του την Κυριακή 21/10, στο ξενοδοχείο Creta Maris στην Χερσόνησο, διοργανώνεται μια ημερίδα (Workshop) με συμμετοχή από Πανεπιστήμια και Εταιρείες από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Κορέα, με θέμα το μέλλον των διαφανών ηλεκτρονικών στην αγορά “καταναλωτικών ηλεκτρονικών” (consumer electronics) όπως κινητά, Τablets και τηλεοράσεις του μέλλοντος.

Η ημερίδα ξεκινάει την Τρίτη 23/10 στις 14:00 και ολοκληρώνεται με συζήτηση από ένα διεθνές panel διακεκριμένων ομιλητών στις 18:00.