Στις εργασίες της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 που πραγματοποιούνται στη Ρόδο, συμμετέχει σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης μεταξύ άλλων θεμάτων συζητούνται η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και η αναθεώρηση του, η ενδιάμεση αξιολόγηση του, η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, καθώς και το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιόδου 2000-2006.