Σύμφωνα με κοινοποίηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνεται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Απόστολο Βουλγαράκη, ότι οριστικοποιήθηκε η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δρόμος Πλάτανος – Σφηνάρι» στο νομό Χανίων.

Τα χαρακτηριστικά του δρόμου αναγράφονται παρακάτω:

•Χαρακτήρας δρόμου: επαρχιακός

•Συνολικό μήκος οδού 7.000,00 m περίπου

•Κατηγορία οδού :ΑIII - AIV

•Τύπος διανομής : γ2

•Συνολικό πλάτος καταστρώματος 7,50 m (10,50 m με πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας όπου απαιτείται), με δυο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 m (με πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00 m όπου απαιτείται), με έρεισμα πλάτους 2,50 m σε θέσεις επιχωμάτων, τριγωνική επενδεδυμένη τάφρος σε θέσεις ορυγμάτων και τριγωνική επενδεδυμένη τάφρος σε θέσεις ορυγμάτων και τριγωνική επενδεδυμένη τάφρος σε θέσεις υψηλών επιχωμάτων (Η>4,00 m)

•Ταχύτητα μελέτης V= 50km/h

Δρομολογείται ως εκ τούτου άλλο ένα τμήμα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Χανίων που συμπληρώνει το κεντρικό δίκτυο το οποίο ενώνει το Β.Ο.Α.Κ. με το Νότιο Τμήμα του Νομού.