Σήμερα στις 12:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα παρακάτω έργα:

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης.

2. «Ανανέωση άδειας λειτουργίας συγκοινωνιακού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων Χανίων» που βρίσκεται στο Δήμο Χανίων, Π.Ε. Χανίων.

3. Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί για τα «έργα αποχέτευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (στη θέση Σκαλέτα) του Δήμου Ρεθύμνου, στο Ν. Ρεθύμνου».

4. «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής οπτόπλινθων (τούβλων), ιδιοκτησίας «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.Ε.» σε θέση εκτός ορίων οικισμού Σωματά, Κοινότητας Αρμένων, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. «Ολοκλήρωση Αρδευτικού Έργου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους» Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.

6. «Νέα μονάδα γόμωσης και αναγόμωσης φυσιγγίων σκοποβολής, ιδιοκτησίας «DRAGON AMMO A.E.» στην θέση «Μαχαιριανά» εκτός ορίων οικισμού Γαρίπας Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου.

7. Λειτουργία Υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων πεδίου Αγίου Μύρωνα – Κρουσώνα, ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ηρακλείου».

8. «Συνένωση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων α. «BLUE PALACE» δυναμικότητας 352 κλινών ΑΑ τάξης β. ξενοδοχείο δυναμικότητας 99 κλινών 5* και συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 200 ατόμων γ. The Elouda Spa & Thalassotherapy Center κέντρου θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας 100 ατόμων στη θέση «Πέστροφα» – Αγία Μαρίνα Δ.Δ. Πλάκας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου ιδιοκτησίας «ΠΛΑΚΑ Α.Ε.» .

 9. «Λειτουργία υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση «ΣΕΛΙ» Τ.Κ. Σκοπής Δ. Σητείας Π.Ε. Λασιθίου της Ομάδας Αχλαδιανάκη Μιχαήλ».