Φορολογικό ανάχωμα στο κύμα φυγής των επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με την πρότασή της να καταργηθεί η παρακράτηση φόρου επί διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), με ταυτόχρονη αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 20% στο 28%.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές από το υπουργείο Οικονομικών, στο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα καταθέσει στη Βουλή ως τις 11 Νοεμβρίου η κυβέρνηση, προβλέπεται ριζική αναμόρφωση στη φορολογία και των ανώνυμων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σχεδιάζονται η κατάργηση της παρακράτησης φόρου επί διανεμόμενων κερδών, που σήμερα ανέρχεται στο 25%, και η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 20% στο 28%.

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, πρόκειται για κίνηση που θα αυξήσει τον φόρο εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, επιδεινώνοντας κατά 10% τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), αλλά θα αυξήσει σημαντικά την απόδοση για τους εγχώριους επενδυτές.

Και αυτό διότι ο μεν εταιρικός φόρος θα αυξηθεί κατά 8%, δηλαδή από 20% σε 28%, θα καταργηθεί, όμως η παρακράτηση φόρου. Και με δεδομένο ότι ο ξένος μέτοχος απαλλάσσεται, σήμερα, τις περισσότερες φορές, της παρακράτησης φόρου, το νέο φορολογικό καθεστώς εξισώνει φορολογικά την αντιμετώπιση του Έλληνα με τον αλλοδαπό μέτοχο.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία με προ φόρων κέρδη 100 ευρώ σήμερα φορολογείται με συντελεστή 20% και επομένως τα καθαρά της κέρδη διαμορφώνονται στα 80 ευρώ. Αν διανείμει το 50% των καθαρών κερδών της, δηλαδή 40 ευρώ, παρακρατείται αυτόματα φόρος 25%. Επομένως, ο μέτοχος που κατοικεί στην Ελλάδα παίρνει στο χέρι καθαρό μέρισμα 30 ευρώ.

Ο μέτοχος που κατοικεί σε χώρα της Ε.Ε. και κατέχει πάνω από το 10% της εταιρείας, απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου. Επομένως, με το σημερινό καθεστώς παίρνει στο χέρι καθαρά 40 ευρώ μέρισμα. Το ίδιο πάνω-κάτω ισχύει και για όσους εδρεύουν σε χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης με την Ελλάδα, καθώς συμψηφίζουν την παρακράτηση φόρου με τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους.

Ίδιο φορολογικό καθεστώς για εγχώριους και αλλοδαπούς μετόχους

Εφόσον η κυβέρνηση αυξήσει τον εταιρικό φόρο στο 28%, καταργώντας την παρακράτηση, ο μέτοχος που εδρεύει στην Ελλάδα θα έχει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με αυτόν που εδρεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Και αυτό διότι για κάθε 100 ευρώ προ φόρων κέρδη η ίδια εταιρεία θα φορολογείται με συντελεστή 28% και επομένως τα καθαρά της κέρδη θα διαμορφωθούν στα 72 ευρώ, επιδεινώνοντας κατά 10% τον δείκτη των κερδών ανά μετοχή (EPS).

Με την κατάργηση του φόρου παρακράτησης, αν η εταιρεία διανείμει το 50% των καθαρών κερδών της, ο μέτοχος, είτε κατοικεί στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα λάβει καθαρό μέρισμα 36 ευρώ. Η αλλαγή θα αυξήσει κατά 16,6% φέτος την απόδοση για τους Έλληνες μετόχους και θα τη μειώσει κατά 10% για τους αλλοδαπούς μετόχους ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για κίνηση που αποσκοπεί στην ανάσχεση του κύματος φυγής μεγάλων και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, σε συνδυασμό βέβαια με τη μείωση της αβεβαιότητας για το μέλλον της Ελλάδας.

Η απόφαση κολοσσών να μεταφέρουν τις έδρες τους εκτός Ελλάδος θορύβησε την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προκριθεί το σενάριο της κατάργησης της παρακράτησης φόρου, με ταυτόχρονη άνοδο του συντελεστή στο 28%, έναντι του σεναρίου το οποίο προέβλεπε φόρο 18%, συν παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα 18%.

Οι χαμένοι του ταμπλό

Οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο στη φυγή των μεγάλων επιχειρήσεων από τη χώρα, εφόσον βέβαια εκλείψει και η αβεβαιότητα και μειωθεί σημαντικά το ρίσκο της χώρας που επιδρά στα spreads δανεισμού.

«Αν ισχύσει η επιβολή εταιρικού φόρου 28% με κατάργηση κάθε παρακράτησης επί των μερισμάτων, τότε η Ελλάδα αποκτά φορολογικό καθεστώς για ανώνυμες επιχειρήσεις αντίστοιχο του Λουξεμβούργου», σημειώνει έμπειρο στέλεχος εταιρείας ορκωτών λογιστών.

Η άρση των φορολογικών αντικινήτρων θα εκτονώσει, σύμφωνα με τον ίδιο, το κύμα δυσαρέσκειας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα βάλει τέρμα και στην πρακτική της επιστροφής κεφαλαίου αντί της διανομής μερίσματος, η οποία είχε πάρει διαστάσεις την προηγούμενη τριετία.

Σε επίπεδο φορολογικών εσόδων, η κατάργηση της παρακράτησης θα έχει μικρή επίπτωση, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που διανέμουν μέρισμα είτε εξαιτίας των ζημιών, είτε γιατί επιλέγουν την πρακτική της επιστροφής κεφαλαίου.

Ωστόσο, η επικείμενη αλλαγή στη φορολογία θα επιδεινώσει κατά 10% τα προσδοκώμενα κέρδη ανά μετοχή σε εταιρείες με παραδοσιακά υψηλή μερισματική απόδοση.euro2day.gr