Διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ, που είναι έως 30% φθηνότερο από το οικιακό, εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ προβλέπεται αύξηση έως και 40% του ορίου κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων καθώς και αύξηση του εισοδηματικού ορίου για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ:

-Αυξάνεται το ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης: α) από 1000kWh για τις κατηγορίες Α΄ και Γ΄ (χαμηλού εισοδήματος και ανέργων) σε 1400kWh και β) από 1200kWh για τις κατηγορίες Β΄ και Δ΄ (τρίτεκνων και ατόμων με αναπηρία) σε 1600kWh.

-Τα άτομα με αναπηρία θα εντάσσονται στο ΚΟΤ εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά το αφορολόγητο όριο για τους τρίτεκνους.

Η Αρχή εισηγείται επίσης την επανεξέταση των ορίων κάθε χρόνο για να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησής τους.

Αιτήσεις για ένταξη στο ΚΟΤ έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περί τους 300.000 καταναλωτές, έναντι 1 εκατ. δικαιούχων. Αυτός, όπως ανέφεραν στελέχη της ΡΑΕ, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους διευρύνονται τα κριτήρια.

Μετά τις αλλαγές αυτές οι κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ διαμορφώνονται ως εξής:

– ’τομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.400kWh

-Ατομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.600kWh

Σε αυτές τις κατηγορίες η έκπτωση είναι 20% σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

-Ανεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.400kWh

-Ατομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1.600kWh

Στις κατηγορίες αυτές η έκπτωση είναι 30%.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να γνωστοποιούν τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος των ενδιαφερομένων δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:

– Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει.

– Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

– Στις περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα (www.dei.gr) και τηλεφωνικά στα 210 9797400 και 210 9298000.

naftemporiki.gr