Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, παραμονή της εθνικής επετείου, θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο Κρουσώνα στις 19:00, το βιβλίο – λεύκωμα του Γιώργου Παναγιωτάκη, με τίτλο «20ος Αιώνας – Ιστορία των Κρητικών αγώνων εκτός Κρήτης».

Όπως φανερώνει και ο τίτλος του, το βιβλίο εστιάζεται στους σχεδόν άγνωστους αγώνες της Κρήτης και τις ανερεύνητες πτυχές τους. Βαλκανικοί πόλεμοι, Α’ και Β’ Παγκόσμιοι, Μικρασιατική καταστροφή, Πόλεμος της Κορέας και εισβολή στην Κύπρο το 1974, καλύπτουν το θεματολογικό του άξονα. Το πλούσιο φωτογραφικό και εικονιστικό γενικότερα υλικό, πρωτοδημοσιευμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του, προσθέτει τη δική του ιστορική και αισθητική διάσταση σε όλους γενικά τους πολέμους.

Τα ονόματα τέλος των φονευθέντων Κρητικών στα πεδία των μαχών που για πρώτη φορά δημοσιεύονται και ο αριθμός τους φτάνει τις 5317, αποτελεί μια οφειλομένη τιμή στη μνήμη τους.