Τα αποτελέσματα δράσεων που αφορούν στην προώθηση του Ναυτικού Τουρισμού στη Μεσόγειο παρουσίασαν οι εκπρόσωποι επτά Ευρωπαϊκών Δικτύων, Οργανισμών και Επιμελητηρίων, μεταξύ των οποίων και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, που μετέχουν στο Πρόγραμμα Innonautics - Innovation for Nautical Development Sector in the Mediterranean Area του Interreg IV B MED.

Η τελική συνάντηση του Προγράμματος έγινε 15 – 16 Οκτωβρίου στην Πάλμα της Μαγιόρκας, όπου το Επιμελητήριο Ηρακλείου προέβαλλε στους εταίρους τ’ αποτελέσματα της δράσης που εκπόνησε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Μαγιόρκα σε επιμέρους θέματα ιστιοπλοΐας στην Κρήτη και τη Μαγιόρκα αντίστοιχα.

Στόχοι του Προγράμματος, μεταξύ άλλων είναι η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του κλάδου αυτού, η μεταφορά τεχνογνωσίας, ο σχεδιασμός κοινών δράσεων marketing, η προώθηση του αειφόρου τουρισμού και η συμμετοχή των τοπικών φορέων από τις περιοχές των εταίρων.