Σοκαριστικά στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία, ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί στο 23,7% και είναι υψηλότερος κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ενώ τα 2.341.400 έφθασαν οι “φτωχοί” στην Ελλάδα το 2010, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2011 δείχνουν ότι το 21,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια και είναι κυρίως:

- Άνδρες άνεργοι (48,4%)
- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (43,2%)
- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (30,0%)
- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%)
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (25,8%)
- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (23,7%)

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της η ΕΛΣΤΑΤ, το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

- Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 12.637,08 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Xώρας σε 21.590,07 ευρώ.

- Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 901.194 και τα μέλη τους σε 2.341.400.

- Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23,7% και είναι υψηλότερος κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

- Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 23,6% και είναι αυξημένος κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010.

- Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.403.000 άτομα.

- Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες συνολικά το έτος ανέρχεται σε 837.300 άτομα, ενώ στο προηγούμενο έτος (2010) ανερχόταν σε 544.800 άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2010 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Μνημονίου. Γεγονός που υποδεικνύει ότι το 2011 και το 2012, οι δαπάνες των οικογενειών θα έχουν μειωθεί περαιτέρω, καθώς έχει μειωθεί σημαντικά και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών λόγω της εφαρμοής των δημοσιονομικών μέτρων.

Πέραν αυτών, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες. Οπως δείχνουν οι αριθμοί, το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού είχε 6 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το 20% του φτωχότερου πληθυσμού.