Σε συνεδρίαση κατέληξε το Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά με την οικονομική κρίση και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που τελευταία βιώνουν μία σοβαρή τοπική οικονομική κρίση.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις:

• Ξεκινώντας αυτοκριτικά, οι τοπικοί επιχειρηματίες πρέπει να αναπτυχθούν επενδύοντας στην υγιή επιχειρηματικότητα. Έχει περάσει πλέον ο καιρός που μία μερίδα της επιχειρηματικής κοινότητας είχε αναγάγει σε δόγμα το εύκολο και γρήγορο κέρδος, «επενδύοντας» στη διαπλοκή και την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Είναι καιρός να αναπτυχθεί μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα, με συστατικά τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

• Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με ειδικές έρευνες για νέες αγορές, και προγράμματα υποβοήθησης της προώθησης των τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό.

• Πρέπει να πιεστούν οι τράπεζες να διοχετεύσουν ρευστότητα στην αγορά και να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες στήριξης του τραπεζικού συστήματος θα συμβαδίσουν με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, που είναι η ρευστότητα, η στήριξη των επιχειρήσεων και η προστασία των θέσεων εργασίας

• Πρέπει να δοθεί έμφαση και να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει η τρομολαγνία των ΜΜΕ, καθώς ένα από τα σημαντικά αίτια των προβλημάτων της οικονομίας είναι ο πανικός και η άσχημη ψυχολογία της αγοράς.

• Πρέπει να ληφθούν σύγχρονα φορολογικά μέτρα, που να στοχεύουν στην ανάπτυξη, όπως π.χ, αντικειμενικότητα των φορολογικών ελέγχων, σταθερή και ανταγωνιστική με άλλες χώρες φορολογία για τις επιχειρήσεις κλπ.

• Πρέπει να γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης της δημόσιας διοίκησης. Να διορθωθούν οι συναρμοδιότητες / αλληλοεπικαλύψεις υπουργείων και φορέων και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ συναρμοδίων υπηρεσιών. Χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο
απαλλαγμένο από την αναχρονιστική μορφή κανόνων, ρυθμίσεων, αποφάσεων, και νόμων.

• Πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα για τον επαναπατρισμός κεφαλαίων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα έγινε στην Ιταλία.