Το ποσό των 167.375.285 ευρώ θα δοθεί μέσα στο Μάρτιο από την τακτική επιχορήγηση του κράτους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.

Το ποσό αφορά στην δικαιοδοσία όλων των δήμων της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα αποδιδόμενα ποσά στους δήμους προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και, κατά προτεραιότητα, για τη μισθοδοσία του προσωπικού των δήμων.