Από το 2008, η Γαύδος το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης και από το 2011 ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, που υλοποιείται με την οργάνωση και την υποστήριξη της Vodafone, σε μία προσπάθεια για ενίσχυση της άμεσης και εύκολης πρόσβασης των Δημοτών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, αλλά και η Γαύδος, είναι 2 από τους 30 Δήμους που συμμετέχουν σήμερα στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone. Το πρόγραμμα αξιοποιεί την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας και συγκεκριμένα το δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο της Vodafone, στον τομέα της υγείας, σε συνδυασμό με ιατρικά μηχανήματα νέας γενιάς, με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε όλους ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάθε περιφερειακό/αγροτικό ιατρείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα παραλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό που αποτελείται από ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, καθώς και από ένα υπολογιστή χειρός (PDA).

Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του προγράμματος, οι ιατροί των Δήμων που συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα εξέτασης ασθενών, για παράδειγμα την πραγματοποίηση ενός καρδιογραφήματος ή τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας για την πιθανότητα άσθματος και τη μεταφορά των εξετάσεων αυτών –μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone– στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και συγκεκριμένα σε ειδικευμένους καρδιολόγους ή/και πνευμονολόγους. Ο ειδικευμένος Ιατρός θα λάβει την εξέταση και θα αποστείλει τη γνωμάτευσή του στους ιατρούς των 2 Δήμων, πάλι μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone. Με τον τρόπο αυτό, τα αγροτικά ιατρεία που λειτουργούν στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μπορούν πλέον να παρέχουν και συγκεκριμένες ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα της Τηλεϊατρικής καλύπτει πέραν των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, και τους πολίτες που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» (για παράδειγμα παχύσαρκοι, καπνιστές κ.ά.). Τα κύρια οφέλη για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα παροχής προληπτικής ιατρικής και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, καθώς καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί. και μπορούν πλέον να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους άμεσα.

Σήμερα, το πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται σε 30 απομακρυσμένους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, με την οργάνωση και υποστήριξη της Vodafone, το συντονισμό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας του οποίου οι Δήμοι αποτελούν μέλη του, τη συμμετοχή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ως το κεντρικό Νοσοκομείο και την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση της εταιρείας Vidavo. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του προγράμματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 εξετάσεις.