Ανακοίνωση της τριμελούς επιτροπής του Τοπικού Γραφείου Σ.Ε.Π. Κρήτης με αφορμή την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  για λειτουργία Σχολής Προπονητών Γ΄ κατηγορίας στο Ηράκλειο Κρήτης: 

''Η τριμελής επιτροπή του Τοπικού Γραφείου Σ.Ε.Π. Κρήτης με αφορμή την έγκριση της ΓΓΑ για λειτουργία Σχολής Προπονητών Γ΄ κατηγορίας στο Ηράκλειο Κρήτης, αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη για τις πολύχρονες προσπάθειες του κεντρικού ΣΕΠΚ, του Τοπικού Γραφείου Σ.Ε.Π. Κρήτης και όλων όσων στήριξαν και στηρίζουν τη προσπάθεια αυτή που μας έφερε μέχρι την υλοποίηση της .

Επειδή ο αριθμός των υποψήφιων προπονητών κρίνεται αποφασιστικός παράγοντας, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο ΣΕΠΚ( e- mail : [email protected] – φαξ: 2109532603) αναφέροντας τις απαραίτητες πληροφορίες: Όνομα, Διεύθυνση, τηλέφωνο, τον τόπο και τη κατηγορία σχολής στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το σχέδιο αίτησης που είναι ανηρτημένο στο πεδίο «αιτήσεις» στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 20/11/2012. Το κόστος συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με τις περεταίρω λεπτομέρειες( οργάνωση – χρονική διάρκεια – χώρος λειτουργίας).

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας της σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας είναι οι ακόλουθες :

Α. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δε δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

Β. Να έχει ηλικία 23 ετών και άνω.

Γ. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου.

Δ. Να έχει ενεργό συμμέτοχη, ως αθλητής του συγκεκριμένου αθλήματος, σε σωματεία ή ΑΑΕ οποιαδήποτε κατηγορίας ή βαθμίδας άθλησης για μια τουλάχιστον πενταετία, την οποία βεβαιώνει η αντίστοιχη Ομοσπονδία του αθλήματος ή Τοπική Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλεφωνά : Μακράκης Γιώργος - 6975853508, Χριστοδούλου Αλέξης - 6936805791, Λαδουκάκης Γιάννης- 6944863851.''