Ηράκλειο

 

Με επιτυχία έγινε η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 2015 στο Αβδού (Αποσελέμη)

Όλοι πήραν μέρος στην παρατήρηση και στη φωτογράφιση και ενημερώθηκαν για τα είδη και τη μετανάστευση των πουλιών από τους ορνιθολόγους, εθελοντές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.