Ηράκλειο

 

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ

Η αίτηση  υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι τις  09/06/2017 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.