Χανιά

 

Προθεσμίες αιτήσεων για άδειες αλιείας

Υπενθύμιση Προθεσμιών για υποβολή αιτήσεων για Άδειες Αλιείας Μεγάλων Πελαγικών, Άδειες Αλιείας μικρών πελαγικών (γριγρι) και Άδειες Αλιείας με αλιευτικό εργαλεία τράτα βυθού έτους 2017.