Ρέθυμνο

 

Θαλάσσιες χελώνες: Η κρητική φιλοξενία υποδέχτηκε την 1η φωλιά του 2017

Ύστερα από πολύ αναμονή, ακούραστη προσπάθεια και υπομονή οι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Ρέθυμνο, κατέγραψαν την 4η Ιουνίου το πρωί, την πρώτη φωλιά για το 2017 στην Κρήτη, στην περιοχή Σφακάκι.