Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Τελευταία Νέα:

ΒΟΑΚ

RSS Κατηγορίας
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα για διαγωνισμό του ΒΟΑΚ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα για διαγωνισμό του ΒΟΑΚ

Αφορά στο Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος, («Γούρνες – Χερσόνησος») –  Πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

© Copyright 2022 Flashnews.gr - All Rights Reserved

design by WebOlution

powered by