Χανιά

 

Βράβευση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α για την διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) συμμετείχε στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec παρουσία του Προέδρου κ. Παινεσάκη, του Αντιπροέδρου κ. Ανδρεάδη και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Κουτράκη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το τριήμερο 15 -17 Φεβρουαρίου.