Χανιά

 

Νέα χρηματοδότηση στη ΔΕΥΑΒΑ

Η ΔΕΥΑΒΑ, μετά από την υποβολή μελέτης που αφορούσε την ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε Μουσούρων εξασφάλισε την χρηματοδότηση της πρότασης «Αναβάθμιση υποδομών στη Τ.Κ. Μεσκλών και ΤΚ Καράνου» προϋπολογισμού 186.000€.