Χανιά

 

ΔΕΥΑΒΑ: Νέο έργο "Αγωγός ύδρευσης περιοχής Μεσκλών - Λάκκων"

Η ένταξη του έργου, χρηματοδοτεί τη μεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού της υδρογεώτρησης της κοινότητας του Φουρνέ , στη θέση «Σχοινάρια», για ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών στην περιοχή Μεσκλών, κατά τη θερινή περίοδο, μέσω αγωγού.

Χανιά

 

Χωρίς ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑΒΑ έρχεται αφαίρεση ρολογιών

Οι νέοι υδρονομείς έχουν εντολή να αναφέρουν άμεσα όσες παροχές δεν τηρούν τις προϋποθέσεις (όπως ανενεργά, άνευ αριθμών, χαλασμένα υδρόμετρα καθώς επίσης και όσα δεν αντιστοιχούν σε ενεργούς καταναλωτές, ήτοι αδήλωτα).