Χανιά

 

Εκσυγχρονισμός τμημάτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων (φωτο)

"Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των μονάδων που λειτουργούν από το 1995 στις εγκαταστάσεις του  βιολογικού καθαρισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων η ΔΕΥΑΧ