Κρήτη

 

Βουλευτές vs Τοπικών φορέων για την πώληση του αεροδρομίου Χανίων

Κυβέρνηση και βουλευτές συμφωνούν με την πώληση του αεροδρομίου, έστω και με βελτίωση των όρων, ενώ οι τοπικοί φορείς παραμένουν σταθεροί στην πλήρη αντίθεσή τους και προχωρούν την νομική προσφυγή.