Χανιά

 

Συνάντηση Επιστημονικών Ομάδων & Διαχειριστικής Παρακολούθησης του έργου του ERMIS-F

Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται με θέματα φυσικών καταστροφών και ειδικότερα με τις πλημμύρες.