Ρέθυμνο

 

O Δήμος Ρεθύμνης σε πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Ρεθύμνης, αποδίδοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει σε κάθε ευρωπαϊκή και εγχώρια πρωτοβουλία και δράση που επικεντρώνεται στην πρόληψη της ρύπανσης των ακτών.