Ρέθυμνο

 

Ρέθυμνο: Διακοπή λόγω Πάσχα στα έργα της οδού Αρκαδίου

Συμφωνήθηκε, να ανασταλούν οι εργασίες αποκατάστασης της οδού Αρκαδίου για να την προσεχή Μεγαλοβδομάδα και να ξεκινήσουν την Τρίτη του Πάσχα 18 Απριλίου ενώ  προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μετά  από δύο εβδομάδες.