Χανιά

 

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων για τις προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα, που έχει προκύψει με το διορισμό δύο ατόμων με αναπηρία ως μηχανοτεχνιτών, ενώ από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) δεν προβλέπεται διορισμός για ΑΜΕΑ άνω του 50%.