Χανιά

 

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά στις 6/10/17

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας πραγματοποιείται στις 6/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χανιά

 

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στις 5/9/17

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 5/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.