Χανιά

 

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Χανίων στις 12/6/19

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.