Κρήτη

 

Τα προσόντα και τα μόρια για τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕΚ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο η προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή - Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα προσόντα των υποψηφίων και στην πριμοδότησή τους