Χανιά

 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον ΔΟΚΟΙΠΠ για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Ψήφισμα διαμαρτυρίας αποστέλλουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ, αναφορικά με το πρόβλημα που υπάρχει στις εγγραφές των παιδιών μέσω voucher με το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’.