Χανιά

 

Δυο φοιτήτριες μας δείχνουν πώς θα ήταν η Δυτική Τάφρος αν υπήρχε βούληση

Οι απλές και μικρές σε κόστος παρεμβάσεις που θα άλλαζαν την εικόνα και θα αξιοποιούσαν το μνημείο όπως τις προτείνουν στη διπλωματική τους δυο φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής Σχολής